Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Els usuaris del domini www.transiq.com poden exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant una petició expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o passaport, per correu electrònic o per escrit a:

Denominació comercial: Transiq

Denominació social: Ampersand Traducció Automàtica, SL

Adreça postal: Carrer Balmes, 195, 7è 2a

Codi postal: 08006 Barcelona (Espanya)

Adreça de correu electrònic: info@transiq.com

De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, per donar compliment al que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, informa tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals que aquestes dades s'incorporaran a un fitxer automatitzat que està degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, pel fet de marcar la casella corresponent, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que Transiq tracti les seves dades personals per a les finalitats següents:

1. Mantenir la relació negocial, i també dur a terme tasques de comunicació, facturació, gestió comercial i administrativa, qualitat i millora contínua.

2. Dur a terme estudis estadístics, de mètrica i analítica.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que faci l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició al lloc web de la companyia.

Transiq informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no se cediran en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s'hagi de fer algun tipus de cessió de dades personals se sol·licitarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del web són obligatòries, ja que són necessàries per prestar un servei òptim a l'usuari. En el cas que no es facilitin totes les dades, Transiq no garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

De la mateixa manera, l'usuari es pot donar de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat per donar-se de baixa de tots els correus electrònics enviats per Transiq.

Transiq ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, i també per evitar-ne la pèrdua, l'alteració i/o l'accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de webs prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics fa servir cookies (arxius de text ubicats al vostre ordinador) per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris fan del web. La informació que generen les cookies sobre l'ús que es faci del web (incloent la vostra adreça IP) serà transmesa i arxivada directament per Google als seus servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb l'objectiu de seguir la pista del vostre ús del nostre web, i recopilarà informes de l'activitat del lloc web i prestarà altres serveis relacionats amb l'activitat del web i l'ús d'Internet. Google pot transmetre aquesta informació a tercers si ho requereix la legislació, o en el cas que aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi. Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant una configuració adequada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, és possible que no pugueu usar plenament la funcionalitat d'aquest web. Pel fet d'utilitzar aquest web, doneu el consentiment per al tractament d'informació vostra per part de Google de la manera i per als fins indicats més amunt.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web poden detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini que fa servir l'usuari. Una adreça IP és un nombre que s'assigna automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat del servidor inscrit degudament que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

SEGURETAT EN ELS ACCESSOS

El web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en el sector com ara tallafocs, procediments de control d'accés, passarel·les de pagament i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que Transiq obtingui dades a efectes de l'autenticació corresponent dels controls d'accés.

Els processos de contractació sempre es transmetran mitjançant un protocol de comunicació segura, de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa per via electrònica.