Contacte

Transiq evoluciona constantment per respondre a les teves necessitats. Parla amb nosaltres. T’escoltem.

Fes servir aquest formulari per proposar noves prestacions, lloar o criticar les que ja hi ha o, simplement, dir-nos com et podem donar un servei millor.«De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa a les persones que emplenin aquest formulari que les dades personals s'incorporaran a un fitxer automatitzat la titularitat del qual correspon al responsable del web. La finalitat del fitxer és la gestió administrativa i comercial, el desenvolupament de tasques de comunicació, facturació, qualitat i millora contínua, mètrica i analítica, així com facilitar la tramitació d'encàrrecs o peticions dels usuaris. El fitxer ha estat registrat prèviament davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, el remitent atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals que inclou.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable del web són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació de les dades.

Els camps marcats amb un asterisc (*) són estrictament necessaris per atendre la vostra petició. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a aquesta adreça de correu electrònic: info@transiq.com.